Milovník Středomoří a Levanty, antických i jiných památek a starých měst.
reklama
41 fotek, 5.8.2013, 139 zobrazení, 169 komentářů | architektura, cestování, města
Cestou z vyšetření jsem vyndal z kapsy malý kompakt a porozhlédl se malinko po Novém Jičíně. Kouzelné náměstí...
Roquetas  2
27 fotek, červen 2013, 153 zobrazení, 157 komentářů | cestování, krajina, příroda
volný den, malý výšlap do přírodního parku a pár fotek k tomu
41 fotek a 2 videa, červen 2013, 169 zobrazení, 208 komentářů | architektura, cestování, krajina, města
Název Andalusie pochází z arabského „Al Andalus“, což bylo označení části Pyrenejského poloostrova pod arabskou nadvládou. Tento termín byl odvozen od Vandalů, kteří oblast osídlili na přelomu 4. a 5. století.
Granada - Symbolem Granady je granátové jablko, které se od doby Katolických králů objevuje společně s nimi na znaku i vlajce města.
Isabela Kastilská 1451 - 1504) byla kastilská a aragonská královna. Isabela si za manžela zvolila o rok mladšího Ferdinanda, budoucího vladaře Aragonska. Spojením Kastílie a Aragonie začali manželé vytvářet jednotný španělský stát. Pokračovali v postupném znovudobývání španělské části Iberského poloostrova, kterou se jim podařilo dokončit počátkem ledna 1492 dobytím vyhladovělé Granady.
Isabela Kastilská zemřela 26. listopadu 1504 v Medině del Campo. Je pohřbena v Granadě, v Královské kapli, po boku královského manžela Ferdinanda. Ani do této kaple jsme se nedostali složit hold, protože byla siesta cca od 12 do 16hodin a bylo zavřeno.
57 fotek, červen 2013, 219 zobrazení, 105 komentářů | architektura, cestování, krajina, města
Město vzniklo roku 955, osadu nechal opevnit chalífa Abd ar-Rahmán III z Cordoby. Definitivně ji na Arabech dobyli teprve Katoličtí králové Ferdinand II. Aragonský a Isabela Kastilská roku 1489.
Dnes má asi 200.000 obyvatel a je to velmi příjemné město a velmi příjemní lidé.
76 fotek, 13.6.2013, 161 zobrazení, 234 komentářů | architektura, cestování, krajina, města
Guadix je město, asi 60 km východně od Granady, s krásnou katedrálou a Barrio de Santiago, čtvrťí, kterou charakterizují domy, vytesané do tufy (jeskynní domy)
Sierra Nevada je pohoří v Andalusii na jihu Španělska a v roce 1999 část území vyhlášena jako národní park. Sierra Nevada je po Alpách nejvyšší pohoří v západní Evropě, vrchol Mulhacén (3479 m), je pak nejvyšším v celém kontinentálním Španělsku.
50 fotek, červen 2013, 160 zobrazení, 112 komentářů | architektura, cestování, krajina, města
Nejsem žádný odborník na architekturu, hodnotím stavby podle toho, zda se mi líbí či ne.
Ale v Andaluzii se mi toho hodně líbilo, také ulice či části s velkým vlivem arabské kultury, asi marocké. Tak se s Vámi chci podělit alespoň o pár snímků.
Alhambra  3
64 fotek, 15.6.2013, 130 zobrazení, 176 komentářů | architektura, cestování, krajina, města
ALHAMBRA,
je středověký komplex paláců a pevností maurských panovníků Granady. Nachází se na území jižního Španělska (v době výstavby známé jako Al-Andalus. Zaujímá prostor kopcovité terasy na jihovýchodní hranici města Granady.
Je obehnána opevněnou zdí, jež je lemována třinácti věžemi
V roce 1812, za vlastnictví hraběte Sebastianiho, byly některé věže vyhozeny do povětří, zatímco pro celé budovy čekal stejný osud později - Napoleon se snažil vyhodit do povětří celý komplex; ještě před tím, než byl jeho úmysl realizován, zmrzačený voják potajmu plán svého velitele překazil znehodnocením výbušnin a zachránil tak Alhambru pro příští generace.
28 fotek, 1.6.2013, 150 zobrazení, 53 komentářů | architektura, cestování, krajina, města
Za deště jsem projížděl Moravskou Třebovou, ale nedalo mi, abych nenavštívil Kalvárii a našel smírčí kříž v Sušici. V Poličce jsem objevil malý židovský hřbitov, který je teď součástí komunálního hřbitova.
75 fotek, duben 2012 až květen 2013, 135 zobrazení, 79 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Židovský hřbitov v Brně prý patří k nejkrásnějším v celé Evropě. Jel jsem do brna a měl jsem po ránu čas, tak jsem spěchal na tento hřbitov. Bohužel jsem neměl s sebou zrcadflovku a bylo hrozné počasí, mlhavo a tma. Tak snad příště!
Židé se mohli po 400 letech vrátit v polovině 19.století do Brna, a jelikož zcela starý hřbitov zanikl (v místech, kde je hlavní vlakové nádraží), byl roku 1852 vybudován nový hřbitov na Juliánských blatech a postupně rozšiřován až do dnešní podoby. Jeho rozloha je 29 537 m?.
Na hřbitově se nachází přibližně 9000 náhrobků s více než 11 tisíci hroby. Nejznámější je asi hrob Hugo Haase 1901-1968 (snímek nemám, probíhalo tam sekání trávy a pod.)
89 fotek, 28.4.2013, 115 zobrazení, 143 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina
Antické město Hierapolis bylo postaveno asi 250 let před Kristem, ale počátky sahají až 2000 let před Kristem. Dnes z něho zbyly jen ruiny. Je zde krásná dlážděná kolonáda, Domiciánova a Byzantská brána, Nynphaeum, Apollónův chrám, lázně a mnoho dalších památek Hned vedle je veliká nekropole s různými typy hrobů, od těch nejjednodušších až po kulaté královské hrobky a větší rodinné hroby, někdy se monumentálností podobají malým chrámům.
Vykopávky Hierapolis začaly archeologem Carlem Humannem (1839-1896) r.1887. Jeho poznámky byly vydány v knize “Altertümer von Hierapolis” v 1889 (roslavil se hlavně objevením Diova oltáře v Pergamonu – ten byl odvezen do Berlína).
67 fotek, jaro 2013, 130 zobrazení, 111 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina
Pergamon
Lokalita antického města se po roce 1878 stala místem rozsáhlých výkopových pracích. Slavný Diův oltář byl odvezen do muzea v Berlíně, na místě zbyly jen jeho základy.. Na něm byl znázorněn zápas bohů a gigantů symbolizující boj mezi pergamskými Řeky a barbarskými Galaty.
Na tento oltář jsem se již dříve byl podívat v berlínském muzeu (také na originál Ištařiny brány z Babylonu, protože na místě byly jen oloupané zdi a kopie u vchodu).
Vrchol pergamské akropole, tzv. „staré město“, byl tvořen tržištěm – Horní agorou, která ležela na jižní straně, a královským palácem na severu. Mezi nimi se nacházel Velký Diův oltář, který autor Apokalypsy označil za „trůn satanův“ a jehož základy dosud zůstávají na akropoli, dále Dionýsův chrám, hexastylový dórský chrám bohyně Athény na východě, divadlo s dlouhou terasou na západě, Pergamská knihovna a velký, v korintském stylu postavený Trajánův chrám.
V současnosti se zde nachází turecké město Bergama
Škoda, že cestovní kancelář nenajde dost času, abychom si mohli prohlédnout celý Pergamon, nejenom akropoli, ale také dolní město, Asklepion (jedno z největších zdravotnických center starověku), Červenou baziliku a j. Kdo si to chce dobře prohlédnout, je lepší jet solo bez cestovky a vyhradit si dva dny. Pro doplnění a ucelení uvádím čtyři foto mého kolegy.

TROJA
Kromě Iliady nalézáme zmínky o Tróji i v dalším důležitém literárním díle přisuzovaném Homérovi – v Odysseie. Stejně jako v další antické literatuře. Homérova legenda o Tróje byla podrobně rozpracována římským básníkem Publiem Vergiliem Marem v jeho díle Aeneis. Řekové a Římané přijali Trójskou válku jako historický fakt a identitu homérské Tróje přisoudili Malé Asii. Alexander Veliký například toto místo roku 334 př. n. l. navštívil a složil oběti u hrobek, jež jsou spojovány s homérskými hrdiny Achillem a Patroklem.
47 fotek, 6.5.2013, 160 zobrazení, 90 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města
Klokočůvek - Panna Maria ve Skále - Mariastein
Důstojnost a nádhera okolní krajiny je tady zřejmá.

K místu se váže pověst o raněném vojákovi skrývajícím se před nepřáteli v době švédských válek (1642 až 1648), který se ukryl do jeskyňky a umíral žízní. Přitom se tak vroucně modlil k Panně Marii až ze skály vytryskl pramínek, který mu zachránil život a snad i vyléčil.

Zpráva o zázračném uzdravení vojáka se roznesla brzy ze Spálova po celém okolí. Mlynář z blízkého Spáloského mlýna pořídil prý do jeskyňky obraz P. Marie a jeho chromý "mlynářčík" z téhož mlýna o toto místo vzorně pečoval a chodil se sem pravidelně modlit, protože do Spálova do kostela bylo pro něho velmi těžké docházet. Postupem času se k milostivému obrazu P. Marie přicházelo modlit a prosit o pomoc v nemocech a strastech stále více a více poutníků z celého okolí.
Pověst udává, že po postavení chrámu se rozhodli obyvatelé Spálova přenésti zázračný obraz P. Marie do svého obnoveného farního kostela. Dále pověst vypravuje, že obraz byl třikrát přenesen do Spálova na oltář, ale pokaždé záhadně zmizel i z uzamčeného kostela, a byl vždy opět nalezen ve Skále u Odry. To bylo považováno za přání Bohorodičky a od té doby byl již obraz ponechán trvale na původním místě, a Spálovští se zavázali konat každoročně 8. září pouť ke Skále P. Marie. o konání těchto poutí jsou dochovány zápisy v Pořadu služeb božích.
42 fotek, 29.4.2013, 143 zobrazení, 94 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města
Antalya je pro většinu lidí pouze příletovým a odletovým míste a ti, kteří se tam dostanou při nějakém výletu, uvidí jen flétnový minaret, hodinovou věž a půl hodiny na bazar.
Jel jsem do starého města hned ráno a tak jsem měl možnost v klidu vyfotit architekturu starých uliček, kde až tak moc turistů není ani odpoledne. Ranní prázdné uličky byly pro mne kouzelné...
34 fotek, leden 2003 až květen 2013, 331 zobrazení, 40 komentářů | cestování, dokumenty, lidé, události
Dne 25.4. jsme přijeli do Dardanel a tam jsme si připomněli, že je 98. výročí začátku bitvy o Gallipoli (v Turecku je tato bitva známa jako bitva o Çannakale), čili o ovládnutí Dardanelského průlivu ze severní strany. V tento den – zvaný ANZAC Day - přijíždějí tisíce a tisíce lidí hlavně z Austrálie a Nového Zélandu, aby si připomněli tuto hroznou událost 1. světové války a uctili památku padlých na obou stranách. Hlavní vzpomínkovou akcí jsou ranní bohoslužby, takže tisíce lidí spí ve spacáku na místě, aby se mohli zúčastnit a získali dobré místo. Je to připomínka urputné zákopové války, která zde probíhala roku 1915. Nachází se tady bitevní pole a válečné hřbitovy. Velká část poloostrova Gallipoli na severu Dardanelského průlivu byla proto vyhlášena národním historickým parkem.
Spojenecký plán na obsazení Dardanel nakonec ztroskotal a Spojenci se museli stáhnout. Přestože britské ztráty tady byly vyšší než ztráty jednotek ANZAC, pro obě ostrovní země to byly ztráty velmi těžké. Den jejich vylodění na Gallipoli má pro Austrálii a Nový Zéland symbolický význam i v této době, v obou zemích je tento den slaven jako státní svátek (a v tento den jsme tam byli a je mi ctí, že jsme mohli také vzpomenout na všechny padlé).
Průvodkyně nám říkala, že padlo na půl milionu lidí, ale z pramenů jsem vyčetl, že celkem padlo: 43.000 GB, 15000 Francouzů, 8700 Australanů, 2700 Novozélanďanů a 1370 Indů.
Tureckých padlých vojáků bylo kolem 60.000. Ať tak či onak, jsou to hrozná čísla.
Většina snímků je převzata z historických pramenů, nejde mi o prestiž fotografií, je to spíše dokument o jedné z největších bitev 1.sv.války. A vážím si Australanů a Novozélanďanů (ale i ostatních), kteří každoročně putují vzdát hold padlým hrdinům.
60 fotek, 23.4.2013, 120 zobrazení, 72 komentářů | architektura, cestování, lidé, města
Je to tržnice hlavně na koření, ale i všechno možné. Bohužel byl zrovna svátek dětí, kdy majíděti i stínovou vládu a podobně, slaví se celý týden, ale ten jeden den je hlavní a tak bylo v podvečer lidí jako máku.
58 fotek, červenec 2012 až duben 2013, 130 zobrazení, 63 komentářů | cestování, ostatní
Tak jako většina z Vás, tak i my si vozíme z cvest různé suvenýry, někdy se dá diskutovat o míře jejich kýčovitosti, ale pro mě evokují vzpomínky na cestu, dané místo a chvíli, kdy byly zakoupeny.
A tak část z nich si dovoluji představit.
47 fotek, duben 2013, 305 zobrazení, 31 komentářů | cestování, města
Na náměstí probíhá "Happening historie pod širým nebem". Dobové fotografie jsou umístěny za plexisklem, proto jejich hodnota je čistě historicko naučná a vzpomínková, ale má velkou návštěvnost občanů. Podtitulek zní: 790 let Orlové až po nové zvony Barbora a Martin pro chrám.
Dnes bych poukázal na jednu kapitolu kraje, starou necelých 100 let: Po rozpadu habsburské monarchie a vzniku nových nástupnických států vyvolávaly nové státní hranice menší či větší rozbroje.Československo si muselo Ostravu, Bohumín, Karvinou i Těšín vybojovat, když území v rozporu s Dohodou mocností zabrala polská armáda. Dne 23. ledna 1919 předal podplukovník Josef Šnejdárek polským zástupcům v Těšíně ultimátum k vyklizení Těšínska. Časový limit se stanovil na pouhé dvě hodiny. Po jeho vypršení zahájilo československé vojsko útok. Vypukla Sedmidenní válka o Těšínsko. Výsledkem války bylo stanovení nové demarkační čáry, která rozšířila území kontrolované Československem
Definitivní tečka byla však až 14. února 1959.
38 fotek, 8.4.2013, 110 zobrazení, 86 komentářů | architektura, města
První zmínka o Orlové pochází z roku 1223 z listiny vratislavského biskupa Vavřince.
Později byl do Orlové přesunut benediktinský klášter, který se zasloužil o rozvoj Orlové, především v oblasti vzdělání a kultury. Dodnes je součástí sbírek NG v Praze významná oltářní archa jako doklad kulturní vyspělosti tehdejších představitelů orlovského kláštera.

Bludovští z Bludova vybudovali v sousedství kostela v roce 1765 zámek. Zámek od roku 1902 sloužil jako městská nemocnice. V roce 1979 byl zbořen z důvodu poddolování. Nyní je zde park.

Centrum Orlové rozkvetlo do podoby významného střediska s tramvajemi, muzeem, nemocnicí. S množstvím českých, polských a německých škol bylo na dlouhou dobu v rámci Slezska nejvýznamnějším centrem školství (první české gymnázium, polské gymnázium, obchodní, zdravotní, průmyslové, vyšší pedagogické školství). Po určitou dobu bylo v Orlové sídlo seniora Slezské evangelické církve a. v.

Nyní je pohled na Orlovou zúžen na soustavu paneláků - bohužel.
37 fotek, 5.3.2013, 100 zobrazení, 39 komentářů | architektura, cestování, města
Na ostravském náměstí jsou umístěny v jedné řadě dlaždice, zobrazující různá historická data v dějinách Ostravy.
20 fotek, 5.3.2013, 149 zobrazení, 72 komentářů | architektura, cestování, kultura, města
Katedrála Božského Spasitele (také bazilika Božského Spasitele) v Ostravě je spolu s konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Opavě hlavním kostelem ostravsko-opavské diecéze. Nachází se v Moravské Ostravě uprostřed náměstí Msgre. Šrámka a jde o druhý největší kostel na Moravě, hned po velehradské bazilice. Pojme až 4000 lidí.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.